Responsive image
主旨 中年級與可白有約有將徵答獲獎名單
公告日期 2018/05/01
詳細活動內容
中年級與作家有約有獎徵答已經在4/30結束

從答對名單中抽出50位同學可獲得小兵出版社提供的故事CD一片。
獲獎名單請參閱附件。

獎品將委請圖書館小志工協助發送至各班。

                                                閱讀推動教師         李怡慧  
 
附件下載: 獎品兌換清單0501.xls
APP 下載